Bilden visar en person som signerar dokument

Startsida

Upphandlingsinspektionens syfte att övervaka så att reglerna för offentlig upphandling följs.

Upphandlingsinspektionen är en tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, vilket innebär att kontrollera att myndigheter följer lagarna om offentlig upphandling. När en myndighet inte följer lagarna kan Upphandlingsinspektionen fatta tillsynsbeslut. 

Syftet med upphandlingstillsynen är att trygga en effektiv användning av skattemedel och förebygga korruption. Det görs genom att säkerställa att offentliga upphandlingar konkurrensutsätts på ett öppet, icke-diskriminerande och jämlikt sätt.

Nyheter

Upphandlingsinspektionen upphör 31.12.2023.

Upphandlingsinspektionen upphör som en egen myndighet den 31.12.2023 och verksamheten överförs till Ålands Ombudsmannamyndighet från och med 1.1.2024. Under en övergångsperiod i januari 2024 finns...
Läs mer om Upphandlingsinspektionen upphör 31.12.2023. ›

Ny myndighetschef för Upphandlingsinspektionen

Hej, Jag heter Tuomas Nymark och tjänstgör som myndighetschef för Upphandlingsinspektionen från och med 1.6.2023. Upphandlingsinspektionen är tillgänglig torsdag-fredag och kontakt nås via...
Läs mer om Ny myndighetschef för Upphandlingsinspektionen ›

Vad får kriget i Ukraina för konsekvenser för upphandlingar?

EU beslutade den 8 april om förbud mot tilldelning och fortsatt fullgörande av offentliga kontrakt och koncessionskontrakt med Ryssland. Förbudet mot tilldelning gäller från och med 9 april och...
Läs mer om Vad får kriget i Ukraina för konsekvenser för upphandlingar? ›

Nya tröskelvärden för offentlig upphandling från och med 1 januari 2022

Europeiska kommissionen har sett över EU:s tröskelvärden för offentliga upphandlingar. EU:s nya tröskelvärden gäller under perioden 1.1. 2022 – 31.12.2023. EU-tröskelvärdena baserar sig på de...
Läs mer om Nya tröskelvärden för offentlig upphandling från och med 1 januari 2022 ›

Ny guide för hållbarare upphandlingar uppmärksammas

Ålands guide till hållbara offentliga inköp har uppmärksammats av Inköpsrådet i Sverige som skrivit en artikel om guiden. Målsättningen är att guiden ska stödja alla som arbetar med offentliga inköp...
Läs mer om Ny guide för hållbarare upphandlingar uppmärksammas ›
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 13.4.2022