Fastställande av arbetsordning

Publicerad 25.5.2021 11:30 | Uppdaterad 25.5.2021 11:33

Upphandlingsinpektionen har fastställt arbetsordningen för myndigheten 24.11.2020. Beslutet och arbetsordningen hittar du som bilagor.

Publicerad 25.5.2021
Uppdaterad 25.5.2021