Kurs gällande grunderna i upphandling

Finlands kommunförbund arrangerar kurs i upphandling under två tillfällen under hösten

För vem: Upphandlande tjänstepersoner som vill lära sig eller uppdatera sina kunskaper. Denna utbildning passar också förtroendevalda som fattar upphandlingsbeslut.
Med vem: Jurist Jonna Törnroos på Kommunförbundet och upphandlingschef Satu Wigren från Raseborgs stad.

Del 1: 14.10.2021 kl. 9.00 – 12.00
Del 2: 9.11.2021 kl. 9.00 – 12.00

Läs mera på kommuntorgets sida.

Publicerad 26.5.2021
Uppdaterad 26.5.2021