Ny guide för hållbarare upphandlingar uppmärksammas

Ålands guide till hållbara offentliga inköp har uppmärksammats av Inköpsrådet i Sverige som skrivit en artikel om guiden.

Målsättningen är att guiden ska stödja alla som arbetar med offentliga inköp för att underlätta de första stegen inom hållbar upphandling med flera perspektiv – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Guiden har tagits fram av myndighetschef Maria Törnqvist vid Upphandlingsinspektionen och av ledande hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila vid föreningen Bärkraft. Framtagandet av guiden har skett inom ramen för arbetet med den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 7, hållbar konsumtion och produktion. 

Möjligheterna som upphandling för med sig som ett verktyg för hållbar omställning är stora. Ett generellt tips, som också kopplar till syftet med guiden, är att våga ta de första stegen mot hållbara upphandlingar oavsett organisationens storlek. Då väl beslutet är fattat finns det mycket praktisk hjälp och stöd att få.

Läs Inköpsrådets artikel här >>

Läs Ålands guide till hållbara offentliga inköp här >>

Bilagor finns i höger spalt.

 

Publicerad 14.1.2022
Uppdaterad 14.1.2022