Nya tröskelvärden för offentlig upphandling från och med 1 januari 2022

Europeiska kommissionen har sett över EU:s tröskelvärden för offentliga upphandlingar. EU:s nya tröskelvärden gäller under perioden 1.1. 2022 – 31.12.2023.

EU-tröskelvärdena baserar sig på de tröskelvärden som det har överenskommits om i Världshandelsorganisationens (WTO) GPA-avtal om offentlig upphandling (Government Procurement Agreement).

De tröskelvärden som det föreskrivs om i 26 § lagen om offentlig upphandling och koncession och 13 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster är fr.o.m. den 1 januari 2022 följande: 

EU-tröskelvärden (26 § i upphandlingslagen)

 
Upphandling av varor, tjänster och projekttävlingar  215 000 euro
Upphandling av byggentreprenader  5 382 000 euro
Upphandling av koncessioner  5 382 000 euro
Hälsovård och socialtjänster (oförändrad)  750 000 euro

 

Lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (den så kallade försörjningslagen).

Tröskelvärden (13 § i försörjningslagen )

 
Upphandling av varor, tjänster och projekttävlingar  431 000 euro
Upphandling av byggentreprenader  5 382 000 euro
Upphandling av koncessioner  5 382 000 euro
Hälsovård och socialtjänster (oförändrad)  1 000 000 euro

 

 

 

 

 

Publicerad 2.3.2021
Uppdaterad 6.4.2022