Tipsa om upphandlingsproblem

Det är viktigt att du skickar in ditt tips till Upphandlingsinspektionen om olaglig upphandling då det hjälper oss att se till att upphandlingsreglerna följs.

Detta dokument och eventuella bilagor blir allmänna handlingar när de kommer in till Upphandlingsinspektionen. Det finns inga lagliga möjligheter för Upphandlingsinspektionen att sekretessbelägga uppgifter om vem som lämnat in tipset. Om du vill vara anonym är det alltid bäst att ta kontakt till Upphandlingsinspektionen per telefon på +358 (0)18 25000.
 

Dina kontaktuppgifter

Det är frivilligt att fylla i dessa uppgifter men det kan underlätta om Upphandlingsinspektionen kan kontakta den som lämnat in tips för eventuella kompletteringsfrågor.

Det ifyllda dokumentet skickas till: info@upphandlingsinspektionen.ax 

Anmälarens kontaktuppgifter
Information om upphandlingsproblemet
Beskriv problemet så detaljerat som möjligt, det vill säga på vilket sätt du anser att upphandlingsreglerna har överträtts.
Avtalets värde beräknas exklusive moms och för hela avtalstiden. Eventuella optioner och förlängningsklausuler räknas med.
Det kan t.ex. vara avtal, myndighetsprotokoll, fakturor, tidningsartiklar, skrivelser, e-post till eller från myndigheten/enheten eller liknande. Bifoga i så fall gärna dessa handlingar.
Publicerad 16.3.2021
Uppdaterad 6.4.2022