Nyheter

21.12.2023 - Upphandlingsinspektionen upphör 31.12.2023.
Upphandlingsinspektionen upphör som en egen myndighet den 31.12.2023 och verksamheten överförs till Ålands Ombudsmannamyndighet från och med 1.1.2024. Under en övergångsperiod i januari 2024 finns...
Läs mer om Upphandlingsinspektionen upphör 31.12.2023. ›
1.6.2023 - Ny myndighetschef för Upphandlingsinspektionen
Hej, Jag heter Tuomas Nymark och tjänstgör som myndighetschef för Upphandlingsinspektionen från och med 1.6.2023. Upphandlingsinspektionen är tillgänglig torsdag-fredag och kontakt nås via...
Läs mer om Ny myndighetschef för Upphandlingsinspektionen ›
20.4.2022 - Vad får kriget i Ukraina för konsekvenser för upphandlingar?
EU beslutade den 8 april om förbud mot tilldelning och fortsatt fullgörande av offentliga kontrakt och koncessionskontrakt med Ryssland. Förbudet mot tilldelning gäller från och med 9 april och...
Läs mer om Vad får kriget i Ukraina för konsekvenser för upphandlingar? ›
2.2.2022 - Nya tröskelvärden för offentlig upphandling från och med 1 januari 2022
Europeiska kommissionen har sett över EU:s tröskelvärden för offentliga upphandlingar. EU:s nya tröskelvärden gäller under perioden 1.1. 2022 – 31.12.2023. EU-tröskelvärdena baserar sig på de...
Läs mer om Nya tröskelvärden för offentlig upphandling från och med 1 januari 2022 ›
14.1.2022 - Ny guide för hållbarare upphandlingar uppmärksammas
Ålands guide till hållbara offentliga inköp har uppmärksammats av Inköpsrådet i Sverige som skrivit en artikel om guiden. Målsättningen är att guiden ska stödja alla som arbetar med offentliga inköp...
Läs mer om Ny guide för hållbarare upphandlingar uppmärksammas ›
26.5.2021 - Kurs gällande grunderna i upphandling
Finlands kommunförbund arrangerar kurs i upphandling under två tillfällen under hösten För vem: Upphandlande tjänstepersoner som vill lära sig eller uppdatera sina kunskaper. Denna utbildning passar...
Läs mer om Kurs gällande grunderna i upphandling ›
25.5.2021 - Direktivet om rena fordon förväntas börja tillämpas 2 augusti 2021
Finlands regering föreslår att det stiftas en ny lag som ska öka andelen fordon med små eller inga utsläpp i upphandlingen av fordon och trafiktjänster.
Läs mer om Direktivet om rena fordon förväntas börja tillämpas 2 augusti 2021 ›