Behandling av personuppgifter

Personuppgifter 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter är all information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig (t.ex. namn, personnummer, fotografi, biometrisk eller genetisk uppgift).  Vissa personuppgifter klassas som känsliga. Det är information om exempelvis etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Dessa känsliga uppgifter faller under sekretessregler.

Kontaktuppgifter till Upphandlingsinspektionens dataskyddsombud:

Adeline Gripenberg

Dataskyddsombud

Ålands landskapsregering

dataskyddsombud@regeringen.ax

+358 18 25199

Publicerad 18.2.2022
Uppdaterad 9.2.2023